ANBI

Mercy Ministry is registered with an ANBI admission (non-profit) in the Netherlands.
As of 1 January 2008, in The Netherlands donations may only be deducted if the Tax Administration has designated the beneficiary of the donation as an Institution for General Benefit like ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). This not only applies to the deduction of donations for the income tax but also to the company tax and inheritance tax. 

ANBI en de Belastingdienst:

Per 1 januari 2014 is de regelgeving inzake ANBI’s gewijzigd, met ingang van deze datum moeten de volgende gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite. Hieronder vindt u onze verantwoording.Mercy Ministry is registered with an ANBI admission (non-profit) in the Netherlands.
As of 1 January 2008, in The Netherlands donations may only be deducted if the Tax Administration has designated the beneficiary of the donation as an Institution for General Benefit like ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). This not only applies to the deduction of donations for the income tax but also to the company tax and inheritance tax. 

Introductie:

Mercy Ministry uit Hendrik Ido Ambacht ( RSIN) presenteert u hierbij de gegevens die door de Nederlandse Belastingdienst vereist worden on de fiscale ANBI status te rechtvaardigen.

Mercy Ministry is een stichting die tot doel heeft het Christelijk Evangelie te verspreiden onder de bevolking van ZuidOost-Azië.

Mercy Ministry is een Stichting die geleid wordt door een bestuur. Ruud Ouwerkerk is benoemd tot voorzitter en Dirk Haasnoot als Penningmeester.
Alle bestuursleden zijn voor vier (4) jaar benoemd en de benoeming kan verlengd worden.
Alle posities worden op vrijwillige basis vervuld en geen van de bestuursleden ontvangt enige compensatie voor hun werk voor Mercy Ministry.

Mercy Ministry ondersteunt haar zendelingen in Azië, die daar het Woord brengen, het Evangelie verkondigen, geestelijk leiderschap ondersteunen en adviezen verlenen.

Zowel bestuur als zendelingen onderschrijven de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Zoals gespecificeerd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen deze documenten alleen veranderd worden met een meerderheid van stemmen.

Het bijgevoegde jaarverslag bevat de financiële verantwoording over en het verslag van de activiteiten gedurende het afgelopen jaar.

Wij hopen dat deze informatie u antwoord geeft op wat en hoe Mercy Ministry functioneert.
Mocht u echter nog vragen hebben, weest u dan zo vrij om met ons contact op te nemen, via de contacten die op deze website gedetailleerd worden

In Zijn Dienst,

Voor en namens het bestuur van Mercy Ministry,

Ruud Ouwerkerk
Mercy Ministry Voorzitter

De naam van de instelling:

Mercy Ministry
Het RSIN/fiscaal nummer van Mercy Ministry is: 852849448

De contactgegevens:

Secretariaat
Schimmelpenninckstraat 77
2221 EN KATWIJK

06-51268200

De bestuurssamenstelling:

De doelgroep van Mercy Ministry

Zendelingen ondersteunen. De deelnemers aan de zendingsreizen doen dat ook op vrijwilligersbasis en ontvangen geen vergoeding.

Het beloningsbeleid:

Alle posities worden op vrijwillige basis vervuld en geen van de bestuursleden ontvangt enige compensatie voor hun werk voor Mercy Ministry.
Mercy Ministry ondersteunt het verblijf van haar zendelingen in ZuidOost-Azië, die daar het Woord brengen, het Evangelie verkondigen, geestelijk leiderschap ondersteunen en adviezen verlenen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Door middel van goed voorbereide zendingsreizen: het brengen van het Woord van Jezus Christus, het Evangelie verkondigen, het lokale geestelijk leiderschap ondersteunen en daar adviezen verlenen.

Missie:

De stichting stelt zich ten doel het wereldwijd stimuleren, bevorderen, in de hand werken en assisteren van lokale Evangelische Christelijke kerken en gemeentes en hun leden met het Protestantse geloof, door betrokken en verwikkeld te zijn in de lokale Mercy Ministry projecten en ondernemingen in hun gemeenschap, omgeving of woongebied om zo de weduwen, de weeskinderen en de verschoppelingen te bereiken met het evangelie, en deze holistisch te redden van hun (benarde) toestand zowel geestelijk, emotioneel, lichamelijk, onderrichtend en financieel, zodat men kan zien en ondervinden dat ook zijzelf redders kunnen worden van anderen.

Financieel jaaroverzicht:

Financieel overzicht 2017 (Nederlands)
Financiel overview 2017 (English)

Financieel overzicht 2018/Financial overview 2018

Financieel overzicht 2019 / Financial overview 2019