Weeskindhulp

“Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning; God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed…”   Psalm 68:6-7

We ondersteunen lokale kerken en leiders, zodat zij kunnen zorgen voor de weeskinderen. De ondersteuning bevat basis behoeften zoals eten, kleding, medische kosten, schoolkosten en kinderopvang. De weeskinderen krijgen ook Bijbelsonderwijs en er wordt voor hen gezorgd zodat ze kunnen groeien en ontwikkelen op lichamelijk en geestelijk gebied.