Bijbelstudies

“Ga dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen…”  Mattheüs 28:19

De Bijbelstudies zijn geschreven om gelovigen Bijbel studie materiaal te bieden die hen helpt in het groeien in dagelijks geestelijk leven en helpt hen een intieme relatie met hun hemelse Vader te ontwikkelen.

Gelovigen worden getraind in 4 hoofd gebieden. 

  1. Intimiteit met God – BSG (Bijbel Studie Groep) benadrukt de relatie met God, één van de belangrijkste doelen van ons bestaan en de sleutel tot transformatie.
  2. Bijbel studie – gelovigen worden onderwezen met inductieve Bijbelstudie door het gebruik van de BSG materiaal worden gelovigen getraind in Observatie, Interpretatie en belangrijkste Toepassing, op een eenvoudige manier.
  3. Afhankelijkheid – BSG onderwijst het belang van het functioneren als Lichaam onder het Hoofd Jezus Christus en hoe dat werkt in het dagelijks leven.
  4. Evangelisatie – gelovigen worden aangemoedigd om te delen wat ze tijdens de studies leren met ongelovigen en hen wordt geleerd hoe te evangeliseren, zowel in woord als daad.

De BSG helpt gelovigen te leren leven zoals God het heeft bedoeld.