Geef

Overweeg alstublieft om ons te ondersteunen met het verspreiden van het evangelie in Azië, zowel in woord als daad. Als u een belastingaftrekbare gift wilt maken kan dat zowel vanuit Nederland als vanuit de U.S.

Voor vragen, neem dan contact op via: donations@mercyministry.nl

Vanuit Nederland

Als u een belastingaftrekbare gift wilt overmaken vanuit Nederland, kan dat door een gift over te maken naar:

IBAN#:  NL72 ABNA 0543 8300 55
t.n.v. Stichting Mercy Ministry

Mercy Ministry heeft van de belastingdienst de status ANBI gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Bevorderende Organisatie.  Met deze ANBI status kan Mercy Ministry belasting vrij giften aannemen van particulieren, bedrijven  en organisaties. Giften van particulieren aan Mercy Ministry kunnen van de belastingaangifte worden afgetrokken en brengen derhalve een financieel voordeel met zich mee voor de gever/donateur.

Vanuit de U.S.

Als u een belastingaftrekbare gift wilt maken vanuit de U.S., kunt u dat doen via SCP (onze Amerikaanse partner) via onderstaande twee methoden:

1.   Donatie via check

U kunt een check versturen naar:

Saturation Church Planting
c/o CRM
PO Box 77160
Corona, CA 92877
(Noteer dan “Patti V.” in de omschrijving)

2. Donatie via een online account:

https://www.aplos.com/aws/give/SaturationChurchPlanting/PattiV