Bid

Bid veel voor andere mensen; smeek God of Hij genadig wil zijn; dank Hem voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen.” 1 Timotheüs 2:1

Onze grootste behoefte is dat u samen met ons strijdt in gebed. Bid dat Jezus helder verheerlijkt zal worden door alles wat we doen en dat Hij aan alle volken bekend zal worden gemaakt. Als u specifieke gebedspunten wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via info@mercyministry.nl